c Ars choralis je izdavačka djelatnost HUZ-a u elektroničkom i grafičkom obliku. Objavljuju se zborske skladbe, recenzije, prikazi i stručni radovi na području zborskoga muziciranja, pjevanja, pedagogije, muzikologije i znanosti o glasu te svih disciplina koje su povezane sa zborskom glazbom.

c Uredništvo:
Akademik Nikša Gligo
Muzikolog (Muzička akademija  Sveučilišta u Zagrebu)
Branko Starc
Skladatelj, dirigent, pedagog (Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu)
Vlado Sunko
Skladatelj, dirigent, pedagog (Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu)

Za pregledavanje dokumenata u .pdf formatu potreban Vam je Adobe Reader. Za instalaciju slijedite link...

Adobe

  • Radovi
  • Partiture
  • Knjige/Zbirke
  • Seminari/Radionice
  • Simpoziji
c Skladatelji, urednici ili izdavači notnih izdanja ovdje prikazanih partitura dozvoljavaju da se one mogu koristiti i kopirati isključivo u izvedbene i studijske svrhe. Korištenje u druge svrhe je protuzakonito.

Hrvatska
Bobić Davor
Brkanović Željko
Bužleta Damir
degl' Ivellio Josip
Dekleva-Radaković Đeni
Gotovac Pero
Juračić Blaženko
Kolb Kamilo
Kraljević Rajmir
Lang Ivana
Lukačić Ivan
Magdić Josip
Marković Adalbert
Marović Šime
Martinjak Miroslav
Okmaca Branko
Pintarić Fortunat
Ponoš Snežana
Prašelj Dušan
Starc Branko
Sunko Vlado
Uhlik Tomislav
Vuletin Vladan

Italija

Pieroni Uberto